מבוא


בחוברת זו 'מסלול חיי' מנסה אני כמיטב יכולתי לתאר בקיצור נמרץ בפשטות, בדייקנות ובאופן כרונולוגי, את תקופת חיי שהגורל הוביל אותי במשך יובל שנים 1920 - 1990.

רעיון כתיבת הזיכרונות עלה לאחר הפצרות לאין סוף של הילדים והנכדים שדרשו לדעת את שורשיהם ואת עברי.

כל מי ששרד מהתקופה השחורה בשנים 1940 - 1945 יש לו סיפור משלו.
סיפורי הוא יוצא דופן, מאחר שעברתי את השואה בצד החופשי של העולם, לאחר שהצלחתי להשתחרר מציפורני הרוצחים.
חובה על כל מי שעבר את השנים הנוראות, בכל צורה שהיא להעלות את סיפורו בכתובים למען הדורות הבאים.
עלינו לקחת בחשבון שתוך פחות מ- 25 שנה, בשנת 2015 לא יישאר שריד שעבר על בשרו את האסון, ושיוכל להעיד על כך.

קשרתי הוצאת סיפור משמעותי לרגל מלאות שבעים שנה לחיי י'ג מר-חשוון 25.10.1920.
דאגתי לדייק בתאריכים ובמקומות עד כמה שאפשר מזיכרוני הדל ומחומר שאספתי האקראי במשך כל השנים.

החוברת נכתבה לזכר משפחות:

איזבוצקי
שמידט
דימנשטיין
הרשפינגר

שניספו, נהרגו, נשרפו, במחנות ההשמדה בגרמניה הנאצית.


דוד

חמ"ד י'ג מר-חשוון תשנ"א
25.10.1990

אין תגובות: